Design Winners

List of Winners of design contest in e-Greetings Portal

1 Priya Narang
2 Saumya Agnihotri
3 Ruchi Mishra
1 Rashmi Porwal
2 Sangeeta Ahire
3 M Senthil Kumar
1 Harmeer Singh
2 M. Z. Khan
3 Archit Agarwal
1 Jai Prakash Kushwaha
2 Madhurika Verma
3 Bodal Urmila
1 Reena Bhimani
2 Imran Bagwan
3 Sunita Panchal
1 Urvisha Shantilal Javiya
2 Atul Ashokumar Jain
3 Ajit Nandkishor Nagpure
1 Mou Sengupta
2 Tushar Balakrishna
3 Himanshu Verma
1 Vivek Nayyar
2 Zeeshan Khan
3 K. Sony
1 Vikas Chauhan
2 Sony Jha
3 Sunny Hopper
1 Chandni Virajibhai Solanki
2 Meena Shantibhai Javiya
3 Rushik Gadhiya
1 Rushik gadhiya
2 Kiran PS
3 Ranajit Paul
1 Dilip Javiya
2 Imran Bagwan
3 Santosh_255
1 Anju Chouhan
2 harish kumar n_1
3 Pooja Gaur
1 Kiran PS
2 Sushan Ganasan
3 Dilip Javiya
1 Kiran PS
2 Naveen
3 Deepinder Pal
1 santosh_255
2 Saurabh kumar ojha_3
3 Nirmal Ghotekar
1 Rizwana Khan
2 SHALAB
3 Tushar Patange
1 Rathod Pankitaba
2 Rizwana Khan
3 SDSPL
1 Kiran PS
2 Hemanta Swain
3 Harshal Ghule
1 Arun Kumar
2 Narendra Kumar
3 Dharmendra Kumar Sharma
1 Naresh Agarwal
2 Tanya Jain
3 Kiran PS
1 Zainab Bie
2 Smriti Shukla
3 Saurabh Kushwah
List of Winners of design contest in eGreetings Portal
  • New Year 2017
  • Rahul Singh
  • SK Jakib
  • Saumya Agnihotri